GDPR

V souvislosti s blížící se platnosti GDPR připravujeme balíček postupných aktualizací pro eshopy na platformě a-net guru. Tyto aktualizace jsou zdarma pro zákazníky, kteří mají předplacené roční aktualizace. Pokud od nás nemáte aktualizace předplacené, prosím kontaktujte naše obchodní oddělení. Předpokládáme, že další dílčí aktualizace budou probíhat po ujasnění zatím ne legislativě přesně definovaných požadavků na základě doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V souvislosti s GDPR upozorňujeme na nutnost nastavit  si v souladu s tímto zákonem i vaše vlastní firemní směrnice, smlouvy a vztahy k třetím subjektům.

Níže je seznam úprav, které budou v rámci této aktualizace implementovány.

Veřejná (klientská část eshopu)

1. Zrušení jednokrokové registrace emailu pro newsletter v patičce eshopu

2.Sekce Můj účet – oddíl Newsletter

Úprava checkboxu na nezašrtnutý, pokud nebyl souhlas již v minulosti udělen. Přidání odkazu na zpracování.
Po odsouhlasení se uloží informace o souhlasu do modulu Evidence souhlasů.

gdpr

3. Registrace zákazníka

Vedle tlačítka Odeslat a Odebírat emaily přidání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Po odeslání registrace přijde klientovi email s žádostí o potvrzení registrace. Čas potvrzení registrace se opět zapíše do databáze s k zákazníkovi do Evidence souhlasů.

gdpr gdpr

4. Diskuze a komentáře

Pokud není klient registrovaným zákazníkem, může se zúčastnit diskuzí a vkládat komentáře. I zde bude přidáno tlačítko se souhlasem s následným uložením údajů Evidence souhlasů.

gdpr

5. Objednávka

Pokud jsou požadována pouze data nutná k vyřízení objednávky, stačí v 3. kroku košíku před tlačítko Objednat vložit:

gdpr

Administrace (CMS)

1. Dokument se Souhlasem se zpracováním osobních údajů.

Vytvoření nové chráněné stránky v administraci, na kterou bude v rámci eshopu odkazováno. Vložíme Vám vzorový dokument připravený Asociací pro elektronickou komerci, který můžete následně editovat dle svých potřeb.

2. Evidence souhlasů

Implementace nového modulu do eshopu, který bude evidovat při každém odeslání formuláře informace:

  • Jméno zákazníka

  • Email

  • Datum a čas udělení souhlasu

  • IP adrese ze které byl souhlas udělen

  • místě na webu, na které byl souhlas udělen

Filtrovat bude možné podle jména nebo emailu zákazníka.

3. Zákazníci

Zde bude přidána možnost zákazníka deaktivovat v případě, že nemá žádné návazné objednávky. Deaktivací zákazníka se již nebudou posílat žádné emaily ani nebude možné přes účet zákazníka nakupovat. Standardní funkce mazání registrovaných zákazníků, pokud nemají návaznou objednávku, bude ponechána.

Pozn. GDPR se nevztahuje nad stávající účetní legislativu, kdy jsme povinni objednávky a faktury včetně návazných osobních údajů dále evidovat.

4. Ostatní informace

Další informace zde budeme průběžně zveřejňovat.