Nastavení poštovního klienta

Protokol POP3 je vhodný pro uživatele, kteří používají pro práci s poštou pouze jeden počítač. Pošta je při tomto protokolu stažena na lokální disk vašeho počítače, kde s ní i pracujete. Pro přiklad nastavení jsme vybrali nejběžněji užívaného poštovního klienta Microsoft Outlook.

Postup:

Jděte přes nabídku » Soubor » Informace » Nastavení účtu » Nastavení účtu...

outlook

Na záložce E-mail stiskněte tlačítko Nový...

outlook

V automatickém nastavení účtu nevyplňujte žádná pole, ale zaškrtněte Konfigurovat ručně nastavení serveru nebo další typy serveru a pokračujte tlačítkem Další.

outlook

Zvolte E-mail v Internetu a pokračujte tlačítkem Další.

outlook

Zadejte vaše Jméno a emailovou adresu

Typ účtu zvolte POP3.
Zadejte Sever příchozí pošty mail.a-net.cz a server odchozí pošty mail.a-net.cz.
Do přihlašovacích informací zadejte vaši emailovou adresu jako jméno a heslo.

outlook

Po vyplnění pokračujte tlačítkem Další nastavení.
V zobrazeném okně zaškrtněte na záložce Server pro odchozí poštu volbu Server odchozí pošty požaduje ověření.

Potvrďte dokončení této fáze nastavení emailového účtu tlačítkem Dokončit.